شعری از سنگ شکن جوزونی و من کوچک و نادان هستم

«ستایش»و «چشمه» درس 1فارسی دهم

معنی شعر «ستایش»و «چشمه» ۱- به نام کردگـــار هفت افــــــلاک / که پیدا کرد آدم از کفی خاکقلمرو زبانی: کردگار: آفریننده / افلاک: جِ فلک: آسمان، چرخ / پیدا کردن: پدید آوردن / کف: به اندازه سطح داخلی دست / قلمرو ادبی: قالب: مثنوی

More
فارسی پایه دوازدهم؛ سعید جعفری خرداد ۱۳۹۸

فارسی پایه دوازدهم؛ سعید جعفری خرداد ۱۳۹۸ - - فارسی پایه دوازدهم؛ سعید جعفری مست و هشیار 1- محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت / مست گفت: ای دوست این پیراهن است افسار نیست

More
گنجینه ی ادب

گنجینه ی ادب بهمن ۱۳۸۷ - زبان و ادبیات فارسی دوره متوسطه دوم - گنجینه ی ادب 154- منظور از «خميازه» در مصراع «لاله و گل زخمي خميازه اند» چيست؟

More
گنجور » فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۲

آنچه من از سده و سده سوزان به یاد دارم: در نخستین ساعات روز دهم بهمن که آغاز چله کوچک بود، جارچی مردم را به سده سوزان میخواند: فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ .

More
شعر نو : محمد ترکمان(پژواره) - شاباش

شاعر: محمد ترکمان(پژواره), شعر: شاباش, دفتر: آرزو های پیر, گردن آویزِ دلِ من، مدالی ست خوش رنگ، جنسِمیم اش از مهر؛؛؛ جنسِ دالش از درد دردهای کهنه بر دلِ مُرده! و خراب و خُرد، زخمی ست از سنگ!

More
شعر نو : سرقت ادبی

سرقت ادبی , نویسنده: مینا آقازاده, ابیات سروده ی مرا پس بدهید مضمون ربوده ی مرا پس بدهید هر واژه ی آن پاره ای از جسم من است لطفا دل و روده ی مرا پس بدهید (محمد رضا ترکی )

More
فارسی (1) دهم فارسی ۱

بر و بر: خیره، با دقت / تعجب برش داشته بود: بسیار شگفت زده شده بود/ شیری: گونه ای رنگ سفید/ مثل یک توپ: تشبیه / حیاط: صحن خانه (هم‌آوا← حیات: زندگی) / سرو صدا حیاط را برداشته بود: فراگرفته بود/ سرگرم بودن: کنایه از مشغول بودن

More
زبان و ادبیات فارسی دبیرستان آذر ۱۳۹۷

و آن باغ پر از گل‌های رنگین و معطّر شعر و خیال و الهام و احساس در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد و صفای اهورایی آن همه زیبایی ها که درونم را پر از خدا می‌کرد، به این علم عددبین مصلحت اندیش آلود و من آن شب، پس از گشت و

More
گنجینه شعر و ادبیات گنجینه شعر وادبیات

من از آگه نبودن های نادان می هراسم نمیترسم اگر شیری به سینه پنجه کوبد من از چنگال بدکردار انسان می هراسم از آن تبار خود شکن تـ♥ـو مانده ای و بغض مـ♡ـن از ایـــن چراغ مردگی از

More
گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰

حال من از شما خواهش می‌کنم این نکته را با برنامه تماشاگه راز در میان بگذارید و آقای آهی که از سی نسخه‌ی دست نوشته‌ی قدیمی اطلاع دارند ، پاسخ را به شما خواهند داد.

More

سحق وصنع الرمل

المزيد من المنتجات